در باره.... * علامه رفیعی 1395 آبان 01 شنبه
 
کوچک کردن
علامه رفيعی
 
دانشگاه علامه رفيعی
 
افزايش تقاضا برای بهره­ گيری از آموزش عالی در كشور، منجر به ايجاد دانشگاههای خصوصی در كشور شده است و دانشگاههای غير انتفاعی در اين بين از موثرترين الگوهای آموزشی در كشور برای استفاده از پتانسيلهای مردمی برای رشد نرخ آموزش عالی محسوب می­شوند.
دكتر مسعود شفيعی در سال 1385 با هدف پياده ساختن الگوهای متعالی ذهنی خود برای تربيت نيروی متخصص و مورد نياز صنعت كشور، دانشگاه غير انتفاعی علامه رفيعی قزوين را با همكاری تعدادِى از اعضای هيات علمی پايه گذاری و تاسيس نمود.
اين دانشگاه با پذيرش بيش از 700 نفر دانشجو در 5 رشته نقش مهم در تربيت متخصصان در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات كشور را بر عهده دارد.
 
کلیه حقوق برای پدیدآورندگان محفوظ است. Powered ByAbiNegar