صفحه اصلی 1395 آبان 05 چهارشنبه
 

دکتر مسعود شفیعی در سال 1336 در اردستان متولد شد پس از کسب مدارج تحصیلی در سال 1366 به ایران مراجعت نمود . و در سال 1367 با رتبه استادیاری به دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر پیوست. نامبرده در سال 1373 به رتبه دانشیاری ارتقاء یافت و هم اکنون استاد تمام گروه کنترل با پایه 21 این دانشگاه می باشد . دکتر شفیعی منشاء خدمات اجرائی مختلفی بوده است که عمده آنها... ادامه

کوچک کردن
پیوندها
سوابق اجرایی کوچک کردن
معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، 1383 تاکنون
• معاون آموزش، تحقیقات و فنآوری وزارت پست و تلگراف و تلفن، 1379 تا 1382
• عضو هیئت امناء دانشگاه پیام نور، 1381 تا 1385
• معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور، 1379 تا 1380
• معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، 1376 تا 1378
ادامه...
 
تالیفات کوچک کردن
تصاویر کوچک کردن
شانزدهمين كنفرانس مهندسی برق ايران
کلیه حقوق برای پدیدآورندگان محفوظ است. Powered ByAbiNegar